Projekty EFRR Czyli programy realizowane dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty EFS Czyli programy realizowane dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektów:Nasz przedszkolak wie: co, kiedy, jak i gdzie! 2 edycja (RPWM.02.01.00-IZ.00-28-0044/17) Kubuś i Przyjaciele - zapraszamy liczbę miejsc zwiększamy! (RPWM.02.01.00-28-0006/18)

Beneficjent: P.H.U. EDKAR Edyta Karniej
Okres realizacji zajęć: od 1 września 2019r.
Miejsce realizacji zajęć: Przedszkole „Kubuś i przyjaciele”, ul. Wąska 1 19-400 Olecko
* Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie „Sówki” (12 nowych miejsc przedszkolnych utworzonych w ramach projektu RPWM.02.01.00-28-0006/18) realizowane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godzinach 7:00-15:00.
* Zajęcia wyrównawcze (w ramach projektu RPWM.02.01.00-28-0006/18): logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zajęcia w Sali doświadczania świata realizowane zgodnie z poniższym grafikiem. Każde zajęcia trwają 1 h zegarową (gim korekcyjna 1,5h). Realizację zajęć zawsze rozpoczynamy od 1-ego dnia danego miesiąca, średnio 1h w tygodniu na każde zajęcia dla danej grupy/ osoby indywidualnej (gim korekcyjna 1,5h), maksymalnie 4 h zajęć danego rodzaju w miesiącu na daną grupę/ osobę indywidualną (gim korekcyjnej 6h).
* Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe (w ramach projektów: RPWM.02.01.00-IZ.00-28-0044/17, RPWM.02.01.00-28-0006/18) w 4 grupach: „Sówki”, „Krasnoludki”, „Skrzaty”, „Elfy” realizowane zgodnie z poniższym grafikiem. Każde zajęcia trwają 1 h zegarową. Realizację zajęć zawsze rozpoczynamy od 1-ego dnia danego miesiąca, średnio 1h w tygodniu na każde zajęcia, maksymalnie 4 h zajęć danego rodzaju w miesiącu. Zajęcia KREATYWNE ZABAWY NA ŚWIEŻYM powietrzu odbywają się na placu zabaw przedszkola oraz w terenie.

SO – grupa SOWY (3/4 lata)
K – grupa KRASNALE (4 lata)
S – grupa SKRZATY (3/4 lata)
E – grupa ELFY (5 lat)
Godzina
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
07:00
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami choreografii K
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami choreografii E
Kuchcikowo K
Kuchcikowo SO
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami choreografii S
Kuchcikowo S
Kuchcikowo E
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami choreografii SO
08:00
Interaktywny Język angielski E
Zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki K
Zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki S
Podróże małe i duże SO
Interaktywny Język angielski K
Nowoczesny świat techniki i multimediów E
Podróże małe i duże S
Legorobotyka SO
Interaktywny Język angielski K
Nowoczesny świat techniki i multimediów S
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami choreografii E
Legorobotyka K
Nowoczesny świat techniki i multimediów SO
Klub małego odkrywcy „Szkiełko i oko” S
Podróże małe i duże E
Interaktywny Język angielski E
Nowoczesny świat techniki i multimediów K
Zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki SO
Legorobotyka S
09:00
Interaktywny Język angielski SO
Interaktywny Język angielski S
Zajęcia przyrodnicze „Mały ogrodnik” K
Zajęcia przyrodnicze „Mały ogrodnik” E
Interaktywny Język angielski S
Podróże małe i duże K
Klub małego odkrywcy „Szkiełko i oko” SO
Zajęcia przyrodnicze „Mały ogrodnik” SO
Klub małego odkrywcy „Szkiełko i oko” K
Klub małego odkrywcy „Szkiełko i oko” E
Interaktywny Język angielski SO
Legorobotyka E
Zajęcia przyrodnicze „Mały ogrodnik” S
10:00
Kreatywne zabawy na świeżym powietrzu K
Kreatywne zabawy na świeżym powietrzu S
Kreatywne zabawy na świeżym powietrzu SO
Kreatywne zabawy na świeżym powietrzu E
11:00
Bajkoterapia sensoryczna z elementami teatru K
Bajkoterapia sensoryczna z elementami teatru S
Bajkoterapia sensoryczna z elementami teatru SO
Bajkoterapia sensoryczna z elementami teatru E
12:00
13:00
Gimnastyka korekcyjna
Sala doświadczania świata
14:00
Sala doświadczania świata
15:00
Logopedia
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze

PROWADZĄCY ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

Gimnastyka korekcyjna: Robert Karniej
Logopedia: Dorota Ożga
Sala doświadczania świata: Sylwia Sosnowska
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze: Edyta Karniej

Dane teleadresowe

Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
ul. Wąska 1, 19-400 Olecko
Telefon: 87 523 03 83

Napisz do nas

©️ Copyright 2020 EDKAR Edyta Karniej | Designed by SIGMA

Witaj!

Napisz do nas lub zadzwoń wciskając poniższy przycisk. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Napisz do nas

Dołącz do nas

Wypełnij niniejszy formularz i dołącz do naszego portalu społecznościowego Workplace by Facebook.